Handbok

Boverkets handbok om stålkonstruktioner - BSK 07

Köp

Pris: 395 SEK
standard ikon

Papper

Denna handbok ger exempel på dimensionering, utförande och kontroll av stålkonstruktioner. Boken är avsedd att användas tillsammans med Boverkets konstruktionsregler, BKR, och innehåller även utdrag ur och kommentarer till BKR, BFS 1993:58 med ändringar t.o.m. BFS 2007:20.

Ämnesområden

Metallkonstruktioner (91.080.10)